การแสดงผล

+
-

DSD Online Training ฝึกทักษะออนไลน์ ฟรี มีวุฒิบัตร!!

สามารถชมวีดิทัศน์แนะนำ "สาธิตใช้งาน เว็บไซต์ฝึกทักษะออนไลน์ DSD Online Training"

โดยคลิกที่ลิงค์นี้ www.youtube.com/watch?v=WXiwON7U2Uo

 

แล้วพบกันที่  http://onlinetraining.dsd.go.th