การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบัน MARA ต้อนรับ EEC เข้าเยี่ยมและติดตามแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบบูรณาการ

20 มี.ค. 2566

สถาบัน MARA ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคม Lean Monodzukuri (ประเทศญี่ปุ่น)

20 มี.ค. 2566

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมสาขาการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ Yaskawa วันที่ 14-16 มี.ค.66 ณ บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก(ประเทศไทย)จำกัด

17 มี.ค. 2566 10

สถาบัน MARA เข้าร่วมการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2566

15 มี.ค. 2566 8

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: MARA Virtual Tour (English Version)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ