การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 การให้คุณให้โทษ - กรณีการเรี่ยไร.pdf 1152
2 01. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ เงินเพิ่ม ต.นิติกร.pdf 617
3 05. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.pdf 522
4 04. แบบประเมินคุณลักษณของบุคคล.pdf 546
5 03. แบบ พตก. 1-2.pdf 586
6 02. แบบ พตก. 1-1.pdf 553
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 60-61.pdf 500
8 เกณฑ์พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองราชการ.pdf 509
9 เกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจ.pdf 433
10 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 815
11 เกณฑ์แต่งตั้ง คัดเลือก บรรจุ.pdf 426
12 สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่.docx 1178