การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 การให้คุณให้โทษ - กรณีการเรี่ยไร.pdf 1097
2 01. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ เงินเพิ่ม ต.นิติกร.pdf 570
3 05. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.pdf 479
4 04. แบบประเมินคุณลักษณของบุคคล.pdf 493
5 03. แบบ พตก. 1-2.pdf 531
6 02. แบบ พตก. 1-1.pdf 499
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 60-61.pdf 461
8 เกณฑ์พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองราชการ.pdf 468
9 เกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจ.pdf 385
10 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 721
11 เกณฑ์แต่งตั้ง คัดเลือก บรรจุ.pdf 388
12 สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่.docx 1129