การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 การให้คุณให้โทษ - กรณีการเรี่ยไร.pdf 1110
2 01. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ เงินเพิ่ม ต.นิติกร.pdf 583
3 05. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.pdf 489
4 04. แบบประเมินคุณลักษณของบุคคล.pdf 503
5 03. แบบ พตก. 1-2.pdf 548
6 02. แบบ พตก. 1-1.pdf 515
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 60-61.pdf 471
8 เกณฑ์พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองราชการ.pdf 478
9 เกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจ.pdf 395
10 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 747
11 เกณฑ์แต่งตั้ง คัดเลือก บรรจุ.pdf 395
12 สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่.docx 1140