การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 การให้คุณให้โทษ - กรณีการเรี่ยไร.pdf 1038
2 01. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ เงินเพิ่ม ต.นิติกร.pdf 559
3 05. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.pdf 465
4 04. แบบประเมินคุณลักษณของบุคคล.pdf 481
5 03. แบบ พตก. 1-2.pdf 510
6 02. แบบ พตก. 1-1.pdf 489
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 60-61.pdf 449
8 เกณฑ์พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองราชการ.pdf 453
9 เกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจ.pdf 366
10 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 677
11 เกณฑ์แต่งตั้ง คัดเลือก บรรจุ.pdf 372
12 สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่.docx 1120