การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสาร 1 ข้อมูลค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง.xls 265 KB .xls 101
เอกสาร 1 ข้อมูลค่าใช้จ่าย ส่วนภูมิภาค.xls 1,936 KB .xls 104
เอกสาร 2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2566.xls 74 KB .xls 111
เอกสาร 3 ตารางการคำนวณต้นทุน 2565.xls 8,418 KB .xls 140
เอกสาร 4 รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2566.xls 72 KB .xls 130