การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสาร 4 รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2565.xls 97 KB .xls 234
เอกสาร 1 ข้อมูลค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง.xls 485 KB .xls 137
เอกสาร 1 ข้อมูลค่าใช้จ่าย ส่วนภูมิภาค.xls 1,937 KB .xls 269
เอกสาร 2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2565.xls 99 KB .xls 234
เอกสาร 3 ตารางการคำนวณต้นทุน 2564.xls 2,292 KB .xls 244