การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ตืดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤ... 3,298 KB .pdf 389
GFMIS ส่วนกลาง 31 พ.ค.64.pdf 2,121 KB .pdf 473
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 พ.ค.64.pdf 11,245 KB .pdf 447