การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02/10/2566
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/03/2564
แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน (งบพิเศษ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 29/09/2559
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 29/09/2559
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 29/03/2559
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายไตรมาส แยกตามผลผลิต โครงการ กิจกรรม 29/03/2559