การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

111 ม.5 ตำบลวังพญา   อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

www.yala-dsd.go.th     www.facebook.com/dsd24laya

เบอร์โทร 073-203222 , 073-203223

ติดต่อเรา