การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ(วันแรก)สาขาเทคโนโลยียานยนต์

12 ก.ค. 2567 4

พิธีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 ก.ค. 2567 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท เชลล์แห่งประเเทศไทย จำกัด จัดการแข่งขัน ภายใต้โครงการ "เชลล์แชมเปียนส์ลีก การแข่งขันชิงแขมป์สามช่างยนต์ระดับประเทศ" (Shell Mechanic Champions League) ในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภูมิภาค

12 ก.ค. 2567 2

เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล 3 หลักสูตร

12 ก.ค. 2567 2

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 ก.ค. 2567

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ค. 2567 10

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 พ.ค. 2567 44

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 พ.ค. 2567 34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 พ.ย. 2566 104

ประกาศและเอกสารประกวดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ต.ค. 2566 121

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

12 พ.ค. 2566 189

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เม.ย. 2566 244

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เม.ย. 2566 187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธ.ค. 2565 418

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สพร.7อุบลฯ ก้าวนำ ก้าวทัน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: UBISD Next step 2024

บริการประชาชนและสถานประกอบการ