การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พ.ย. 2565 8

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พ.ย. 2565 10

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯลฯ

22 พ.ย. 2565 10

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

6 ก.ย. 2565 85

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565 97

สำเนาประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11 )

11 ก.ค. 2565 139

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565

8 ก.ค. 2565 82

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

7 มิ.ย. 2565 157

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 182

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565 214

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การเทพื้นคอนกรีต

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ