การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

UBISD ให้บริการตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้มีความพร้อม มั่นใจ ปลอดภัยเมื่อเดินทาง

10 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 45(2/2567)

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การขับขี่รถขุดมืออาชีพ

29 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ระดับ 1 จำนวน 26 คน ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และสาขาช่างซ่อมรถยนต์

29 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 ชุด ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป รุ่น ที่10/2567

29 มี.ค. 2567

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หารือร่วมกับ นางทัศนี ขจัดมลทิน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ในการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

29 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีจัดพิธีมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 ชุด

29 มี.ค. 2567

สพร.7 อุบลร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส่นทางอาชีพเพื่อเด็กและเยาวชน "เพาะกล้าฝัน ปันโอกาส"

29 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือและ.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

29 มี.ค. 2567