การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
2 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
3 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
4 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
5 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
6 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
7 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
8 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
9 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
10 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
11 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
12 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
13 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
14 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 1 เมษายน 2566 5 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
15 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
16 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
17 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
18 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
19 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 4 พฤษภาคม 2566 8 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
20 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
21 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 18 พฤษภาคม 2566 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
22 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
23 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
24 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร