การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสถาบันเสริมสร้างสุจริตโปร่งใสชี้วัด 1.pdf 253 KB .pdf 310
คู่มือจริยธรรมเจ้าหน้าที่ ชี้วัด 1.pdf 14,360 KB .pdf 449
แผนปฏิบัติงานปีงปม. 2564 ชี้วัด1.pdf 5,162 KB .pdf 381