การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

บูรณาการฝึกอบรม ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หลักสูตร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

23 พ.ย. 2565

ส่งเสริมกลุ่มไข่มุกสตูล หลักสูตร การออกแบบเครื่องประดับจากไข่มุก รุ่นที่ 1/2565

22 พ.ย. 2565 5

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 พ.ย. 2565 10

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท มาเวล คอปอเรชั่น จำกัด

28 ต.ค. 2565 26

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ