การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้และผลกระทบ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก