การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

24 ต.ค. 2566

...

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
สนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เดือน (ธ.ค. ๒๕๖๖ - พ.ค. ๒๕๖๗) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-biding )

ไฟล์แนบ :