การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

25 ม.ค. 2566

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ

ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :