การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มิ.ย. 2567 94

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พ.ค. 2567 100

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 2567 216

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

27 ต.ค. 2566 210

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เม.ย. 2566 4,925

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2564 616

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2564 623

ราคากลาง จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564 651

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 มิ.ย. 2564 594

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ธ.ค. 2563 706

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ