การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เม.ย. 2566 70

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2564 498

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2564 465

ราคากลาง จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564 467

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 มิ.ย. 2564 457

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ธ.ค. 2563 569

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2563 561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

26 พ.ย. 2563 524

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ย. 2563 543

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3

9 ก.ค. 2562 738

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประเมิน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ