การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายสุมิตร - หิริโอตัปปะ stamp018@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องมือกล
นายพงศ์ปณต - วงศ์สารีบุตร - เตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่4/2558 สาขาช่างเชื่อมทิก
อาทิตย์นันต์ - ทรายคำ atitnan.lathe17@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องมือกล รุ่นที่ 10/2550