การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 13 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
2 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 29 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
3 การออกแบบเฟิร์มแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูงในงานควบคุมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในงานอุตสาหกรรม Arduino platform 18 ปกติ 4 กรกฎาคม 2566 6 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
4 งานควบคุมเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ PLC ผ่านหน้าจอ HMI ด้วยการใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง (Advance GOT) 12 ปกติ 18 กรกฎาคม 2566 19 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
5 การออกแบบและโปรแกรม AGV 18 ปกติ 25 กรกฎาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม