การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
2 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
3 โรงงานอัจฉริยะ 18 ปกติ 14 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
4 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
5 การไวริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 21 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
6 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
7 การใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ปกติ 7 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
8 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 13 มีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
9 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 14 มีนาคม 2566 16 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
10 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 23 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
11 โรงงานอัจฉริยะ 18 ปกติ 21 มีนาคม 2566 23 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
12 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 4 เมษายน 2566 6 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
13 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 4 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
14 เทคโนโลยีการเชื่อมอาร์กโลหะ 18 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
15 Touch Screen Mitsubisih GOT 2000 Basic 18 ปกติ 9 พฤษภาคม 2566 11 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
16 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
17 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 16 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
18 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
19 โรงงานอัจฉริยะ 18 ปกติ 23 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
20 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
21 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 13 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
22 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 13 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
23 เทคนิคการสอนงาน 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
24 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 22 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร