การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เลขที่ 22 ถนน ไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 - 3868 - 3951 ถึง 3 และ 0 - 3868 - 3199 โทรสาร : 0 - 3868 - 3198

ฝ่ายบริหาร โทร. 0 3868 3951-3 กด 1

ฝ่ายส่งเสริมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 3868 3951-3 กด 2

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ กด 3

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 0 3868 3951-3 กด 4

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กด 0 3868 3951-3 กด 5

 

website :  http://www.dsd.go.th/rayong

ติดต่อผู้ดูแลwebsite : ว่าที่ร้อยตรีวินัย สุขียุติ หมายเลขโทรศัพท์ : 08 9240 8390

ติดต่อเรา