การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายพงศ์ปณต - วงศ์สารีบุตร

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่4/2558 สาขาช่างเชื่อมทิก

เบอร์โทรศัพท์

0973423882

อีเมล์

-

ที่อยู๋

183 หมู่ 7ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ

เกิดวันที่ 10 เดือน มกราคม 2515 สัญชาติไทย เชื่อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

จบแล้วไปทำอะไร

เข้าทำงานเป็นช่างเชื่อมเอ็กเรย์ (ท่า 3G และ 4G)

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ทำงานในตำแหน่งช่างเชื่อมเอ็กเรย์ ได้อัตราค่าจ้าง 85 บาท/ชั่วโมง หรือ 680 บาท/วัน หรือ 20400 บาท/เดือน ยังไม่รวมค่าสวัสดิการอื่นๆ ณ บริษัท Thai Woo Ree Engineering Co;LTD