การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุมิตร - หิริโอตัปปะ

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องมือกล

เบอร์โทรศัพท์

0970122525

อีเมล์

stamp018@gmail.com

ที่อยู๋

9/16 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง 21130

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดชลบุรี ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านหมื่นจิตร จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และก็ออกมาทำงานรับจ้างทั่วไปจนกระทั่งได้ย้ายมาอยู่จังหวัดระยองเมื่อปี 2544 และได้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองเมื่อปี 2549 จนประสบความสำเร็จ

จบแล้วไปทำอะไร

จบแล้วทำงานที่บริษัทอิสเทิร์นโพลีแพ็ค 3 ปี หลังจากนั้นย้ายมาอยู่บริษัท ยูนิเทค 1 ปี และปัจจุบัน อยู่บริษัท CATERPILLAR

ประสบความสำเร็จอย่างไร

โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบไม่หยุดนิ่ง จนได้รับโอกาศดีๆในหน้าที่การงาน ที่บริษัท CATERPILLAR จนได้เป็นหัวหน้างานถึงปัจจุบันนี้ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ที่ได้มอบวิชาชีพให้มีทุกวันนี้