การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

อาทิตย์นันต์ - ทรายคำ

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องมือกล รุ่นที่ 10/2550

เบอร์โทรศัพท์

0898515517

อีเมล์

atitnan.lathe17@gmail.com

ที่อยู๋

3/140 ถ.โขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ. เมือง จ.ระยอง

ประวัติ

เกิดวันที่ 17 กันยายน 2523 บิดา เสียชีวิต มารดา วัลลีย์ ทรายคำ บ้านเลขที่12/2 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง จบการศึกษาจาก โรงเรียนพิษณุโลก ระดับมัฐยมศึกษา ตอนปลาย ปี พ.ศ.2549

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นพนักงานประจำเครื่อง CNC ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมและกลึงชิ้นงาน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

การฝึกระเบียบวินัย ในตนเองทำให้เกิดความอดทน ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา โโยเริ่มจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ทำให้มีความรู้ด้านช่าง ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างประสบผลสำเร็จ จนทุกวันนี้