การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ชาวสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

16 ก.พ. 2567 83

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 25 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สพร 25 นราธิวาส ใส สะอาด 2567"

7 ก.พ. 2567 79

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

5 ม.ค. 2567 355

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ หลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

4 ม.ค. 2567 78

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ และงานบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

11 ต.ค. 2566 107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ และงานบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2565 279

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก

9 ก.ย. 2565 359

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ และงานบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.ย. 2565 273

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 ส.ค. 2565 332

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

19 ส.ค. 2565 2,249

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

6 ม.ค. 2565 410

เผยแพร่การจัดซือจัดจ้าง

19 ต.ค. 2564 496

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 99 รายการ

23 ก.ย. 2564 571

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ งานบำรุงรักษาพันธ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ และงานบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

17 ก.ย. 2564 518

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส : รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 เมษายน 2565

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ