การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส

9 มิ.ย. 2566

วารสาร DSD News ปีที่ 11 ฉบับที่ 50

8 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมในกิจกรรม Social Lab (ห้องปฏิบัติการทางสังคม) ของจังหวัดนราธิวาส

1 ธ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกิจกรรม Kick off แผนการดูแลระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

1 ธ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

29 พ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลุยฝึกการทำเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

23 พ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

23 พ.ย. 2565

วารสาร DSD News ฉบับที่ 48

20 ก.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส บูรณาการทำงานร่วมกับ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

23 มิ.ย. 2565