การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

6 ม.ค. 2565 111

เผยแพร่การจัดซือจัดจ้าง

19 ต.ค. 2564 152

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 99 รายการ

23 ก.ย. 2564 203

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ งานบำรุงรักษาพันธ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ และงานบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

17 ก.ย. 2564 169

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องทำมาหากิน)

24 ส.ค. 2564 189

ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

11 ส.ค. 2564 246

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 รุ่น 4 สาขา

18 ส.ค. 2563 409

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 192 รายการ

6 ส.ค. 2563 445

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

29 เม.ย. 2563 454

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

3 เม.ย. 2563 517

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส : รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 เมษายน 2565

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ