การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

#เปิดรับสมัครฝึกอบรม สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อบรมฟรี มีเบี้ยเลี้ยง พร้อมเครื่องมือทำมาหากินให้

27 ม.ค. 2566 11

#ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ประกอบกิจการ กรณีปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าอบรม จากไฟล์ Generic 8 เป็น Generic 9 เริ่มใช้สำหรับการฝึกอบรมปี 2566 เป็นต้นไป

18 ม.ค. 2566 19

สพร. 16 นครปฐม ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

13 ม.ค. 2566 23

ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

13 ม.ค. 2566 23

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ (e-bidding)

13 ม.ค. 2565 318

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ปีงบประมาณ 2565

4 ม.ค. 2565 283

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ม.ค. 2565 290

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ก.ย. 2564 376

ประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2565

10 ก.ย. 2564 528

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8 ก.ย. 2564 423

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

2 มิ.ย. 2564 473

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักข้าราชการ สพร.16 นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 2564 535

ประกาศและเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพักฯ e-bidding

24 มี.ค. 2564 592

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพัก สพร.16 นครปฐม

17 มี.ค. 2564 595

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ก

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ตรวจเยี่ยมบริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ