การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2567 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

19 ก.ค. 2567 7

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

19 ก.ค. 2567 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ก.ค. 2567 9

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12 ก.ค. 2567 18

ข่าวประกวดราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ มืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

11 ส.ค. 2566 214

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ (e-bidding)

13 ม.ค. 2565 650

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ปีงบประมาณ 2565

4 ม.ค. 2565 596

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ม.ค. 2565 600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ก.ย. 2564 684

ประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2565

10 ก.ย. 2564 3,560

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8 ก.ย. 2564 737

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

2 มิ.ย. 2564 763

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักข้าราชการ สพร.16 นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 2564 852

ประกาศและเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพักฯ e-bidding

24 มี.ค. 2564 895

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ร่วมกิจกรรมครบรอบ 12 ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

บริการประชาชนและสถานประกอบการ