การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf 1098
2 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ.pdf 555
3 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (เสริมทักษะ 30 ชั่วโมง).pdf 954
4 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (เสริมทักษะ 30 ชั่วโมง).pdf 920
5 ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระดับ 3.pdf 493
6 ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระดับ 2.pdf 485
7 ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าEDM ระดับ 3.pdf 483
8 ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าEDM ระดับ 2.pdf 493
9 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 3.pdf 575
10 การตรวจสอบงานเชื่อม ระดับพื้นฐาน.pdf 619
11 การใช้การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมาตรวิทยามิติ.pdf 590
12 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMMระดับ 2.pdf 588