การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
1.ประกาศ คกก - หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบ สำหรับปี... 82 KB .PDF 581 ดาวน์โหลด
2.ประกาศคกก - การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกยกระดับ + ฝึกเปลี่ยนสาขาอาช... 82 KB .PDF 252 ดาวน์โหลด
3.ประกาศ กรง. - การเรียกเก็บเงินสมทบกองทุน สำหรับปี 2562.PDF 81 KB .PDF 226 ดาวน์โหลด
4.ประกาศ คกก - กำหนดวงเงินกู้ยืม (โควิด).pdf 1,151 KB .pdf 275 ดาวน์โหลด