การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย

28 พ.ย. 2566 19:01:31

...
...
...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 โดยมีนางจตุพร วรรณศรี แรงงานจังหวัดเลย มาเป็นประธานในวันนี้