การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอินตา - สืบสาย

หลักสูตรที่จบ

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ รุ่นที่ 2/2555

เบอร์โทรศัพท์

0883241019

อีเมล์

inta_supsay@gmail.com

ที่อยู๋

21 หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

ประวัติ

ศึกษาหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ รุ่นที่ 2/2555

จบแล้วไปทำอะไร

เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ร้านเจริญการยาง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มุ่งมั่น ขยัน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ