การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายรัตน์ - มะโนใจ rut.manojai@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ปี พ.ศ. 2535
น.ส. รัศมี - บุตรวงศ์ - เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเขียนลายเบญจรงค์ รุ่นที่ 54/2544
นายอาทิตย์ - วิยะกัน - เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างกลึง รุ่นที่ 61/2547