การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอาทิตย์ - วิยะกัน

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างกลึง รุ่นที่ 61/2547

เบอร์โทรศัพท์

0850336234

อีเมล์

-

ที่อยู๋

339 หมู่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

ประวัติ

จบการศึกษามัธยมปีที่ 6

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดโรงกลึงอาทิตย์กลการ ที่ตั้ง 339 หมู่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถเปิดเป็นธุรกิจของตนเอง ในสาขาที่เรียนมา กว่า 10 ปี