การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ฐานข้อมูล OTOP ปี 57-58 จังหวัดลำปาง.xlsx 3285
2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามอุตสาหกรรม.pdf 1559