การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายรัตน์ - มะโนใจ

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ปี พ.ศ. 2535

เบอร์โทรศัพท์

054-382619 มือถือ 0814737135

อีเมล์

rut.manojai@gmail.com

ที่อยู๋

111/7 หมู่ 9 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ประวัติ

จบการศึกษามัธยมปีที่ 6

จบแล้วไปทำอะไร

เริ่มจากเป็นลูกจ้าง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จนสามารถรับเหมางานเองได้

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ทำธุรกิจเป็นของตนเอง โดยรับเหมาทำไฟฟ้าภายในอาคาร