การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

น.ส. รัศมี - บุตรวงศ์

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเขียนลายเบญจรงค์ รุ่นที่ 54/2544

เบอร์โทรศัพท์

0898212673

อีเมล์

-

ที่อยู๋

70/1 หมู่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

ประวัติ

จบการศึกษามัธยมปีที่ 6

จบแล้วไปทำอะไร

รับเหมางานปั้นขึ้นรูปอัตโนมัติจากโรงงานเซรามิก

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เริ่มสะสมและประยุกต์เครื่่องมือ เครื่องจักร จนสามารถรับเหมางานปั้นขึ้นรูปกึ่งอัตโนมัติ จากโรงงานเซรามิก ตั้งแต่จบฝึกอาชีพจากสถาบันฯ