การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายกฤษฏา - สุขะปุณพันธ์

หลักสูตรที่จบ

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

เบอร์โทรศัพท์

084-525-3557

อีเมล์

-

ที่อยู๋

35/6 ม.4 บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ประวัติ

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. - 3 กันยายน 2552 หลักสูตร 6 เดือน (ฝึกในศูนย์ 5 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน) และได้เข้าฝึกงานทำงานบริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ เวลา 2 เดือน และทำงานอยู่ที่บริษัทฯ เป็นเวลา 4 ปี

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดกิจการส่วนตัว ร้านหนองเจริญมอเตอร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ความสำเร็จและความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก ศพจ.กาญจนบุรี ในหลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทำให้ความฝันสำเร็จ สามารถเปิดกิจการเป็นของตนเองได้ จากประสบการณ์ในการทำงาน และความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝน และได้รับคัดเลือกให้เป็น "ศิษย์เก่า เพชรน้ำหนึ่ง เมืองกาญจน์ ประจำปี 2557"