การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายจักรี - สีคำภา

หลักสูตรที่จบ

ช่างเชื่อมไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

090-1424803

อีเมล์

-

ที่อยู๋

424/3 ม.1 ต.หินใหญ่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ประวัติ

จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

จบแล้วไปทำอะไร

อยากทำงานในสถานประกอบกิจการ ในสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า เพื่อที่จะเข้าไปหาประสบการณ์ก่อนเพื่อที่จะเปิดกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งคติประจำใจ คือ ตั้งใจ อดทน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ความประทับใจเมื่อได้เข้ามาในรั้วของ ศพจ.กาญจนบุรี รู้สึกถึงความเป็นกันเองกับอาจารย์ผู้สอน และสนุกกับการเรียนมากขึ้น

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ขณะอยู่ระหว่างการฝึก รุ่นที่ 1/2558