การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสหรัฐ - เรืองแสง

หลักสูตรที่จบ

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

เบอร์โทรศัพท์

094-8563172

อีเมล์

bossboss3334@gmail.com

ที่อยู๋

20 ม.10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ประวัติ

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 6 จากโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

จบแล้วไปทำอะไร

มีความตั้งใจต้องการที่จะเป็นช่างอิสระ รับเหมางานไฟฟ้าทั่วไป เพราะมีใจรักในงานบริการ ขณะอยู่ระหว่างการฝึกอบรมฯ ซึ่งอีก 1 เดือนก็จะจบการฝึกอบรมและต้องเข้าไปฝึกงานในเขตเทศบาลในตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ซึ่งตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งใน ศพจ.กาญจนบุรี และสถานที่ฝึกงาน ต้องขอขอบคุณ ศพจ.กาญจนบุรี ที่ได้มอบความรู้ต่าง ๆ ให้

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ขณะอยู่ระหว่างการฝึก รุ่นที่ 1/2558