การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pptx 630 KB .pptx 545
การยื่นขอรับรองหลักสูตร และสท.2 e service.pptx 3,149 KB .pptx 684
คู่มือ E-Service ฉบับสถานประกอบกิจการ.pdf 2,790 KB .pdf 3717
3_File_การให้กู้ยืมเงินกองทุน59.2(สถานประกอบกิจการ)_22012559143118_.pptx 867 KB .pptx 981