การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 บทความธันวาคม2564.pdf 118
2 เอกสารตรวจสอบภายใน 8-64.pdf 442
3 ข้อมูลข่าวสารบทความต่างๆ.pdf 507
4 CitizenKnowledge36-2563.pdf 392
5 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือพร้อม flow ณ วันที่ 27 มิย 62.docx 1225
6 นโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน.jpg 406
7 นโยบาย.jpg 439
8 Gpf2560.pdf 639
9 IMG_20180215_0002.pdf 467
10 ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ.pdf 982
11 เกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf 589
12 เกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน.pdf 553