.

ชื่อ - นามสกุล :นายประสงค์-นาแพร่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สมัครสมาชิก จดจำรหัส | ลืมรหัสผ่าน ?