ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
การสร้างบ้านดิน(คลิป)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.พะเยาลุยเชิญชวนฝึกครัวไทยสู่ครัวโลกและทดสอบผู้ประกอบการอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยเชิญชวนทหารก่อนปลดประจำการอบรมอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนพ.พะเยาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการป้องกันปัญหาแรงงานในชุมชน
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนพ.พะเยาประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2)
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
รับสมัครบุคคลทั่วไปรับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 45(2/2561)
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนพ.พะเยาร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สพน.พะเยาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ “คิดดีเพื่อสังคม” สวท.พะเยา
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.พะเยาแนะแนวอาชีพโครงการ “สร้างคนดีของสังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สพน.พะเยาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ “พัฒนาฝีมือแรงงานพบคุณ” สวท.พะเยา
ว้นที่ข่าว : 10/02/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาประสานฝึกอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.พะเยาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.พะเยาจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนพ.พะเยาเร่งประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
ว้นที่ข่าว : 03/02/2561
สนพ.พะเยาประชาสัมพันธ์โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ในรายการ “พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพบคุณ”
ว้นที่ข่าว : 03/02/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 367 รายการ