ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 14/06/2559
ศพจ. พะเยาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ว้นที่ข่าว : 13/01/2559
ศพจ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 06/10/2558
ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
ศพจ. พะเยาขอยกเลิกประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุง รักษาสนามหญ้าและสวยหย่อม จ้างเหมารรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
ศพจ.พะเยา ประกาศการสอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(2/2558)
ว้นที่ข่าว : 22/05/2558
ศพจ.พะเยา ขอยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(2/2558)
ว้นที่ข่าว : 21/05/2558
ศพจ. พะเยาประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 19/05/2558
ศพจ. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ว้นที่ข่าว : 01/05/2558
ศพจ. พะเยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา
ว้นที่ข่าว : 20/04/2558
ศพจ. พะเยาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 12/11/2557
ศพจ. พะเยาประกาศผลการพิจารณาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง
ว้นที่ข่าว : 11/11/2557
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 21/10/2557
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ