ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน - สิงหาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 23/03/2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ว้นที่ข่าว : 11/03/2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน - สิงหาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ว้นที่ข่าว : 11/03/2563
ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ว้นที่ข่าว : 19/12/2562
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 28/10/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 - มีนาคม พ.ศ.2562)
ว้นที่ข่าว : 30/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 14/06/2559
ศพจ. พะเยาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ว้นที่ข่าว : 13/01/2559
ศพจ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 06/10/2558
ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
ศพจ. พะเยาขอยกเลิกประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุง รักษาสนามหญ้าและสวยหย่อม จ้างเหมารรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
ศพจ.พะเยา ประกาศการสอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(2/2558)
ว้นที่ข่าว : 22/05/2558
ศพจ.พะเยา ขอยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(2/2558)
ว้นที่ข่าว : 21/05/2558
ศพจ. พะเยาประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 19/05/2558
ศพจ. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ว้นที่ข่าว : 01/05/2558
ศพจ. พะเยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา
ว้นที่ข่าว : 20/04/2558
ศพจ. พะเยาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 12/11/2557
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 22 รายการ