การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 08/03/2559
ผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558 08/03/2559