การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก