การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2566 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี