การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เพิ่มทักษะกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างตัดผม By. สนพ. พิจิตร

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ผู้รับการฝึก นำความรู้จากการฝึกอบรมเพิ่มทักษะกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาต่อยอดสร้างอาชีพช่างตัดผม จ.พิจิตร