การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1